M. Night Shyamalan ต้องการ Dave Bautista มาเล่น Knock at the Cabin

Dave Bautista

เดฟ บอทิสตา เข้าร่วมทีม Knock at the Cabin แล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโครงการต่อไปจาก เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน เขาจะเขียนบทและกำกับร่วมกับ Ashwin Rajan, Marc Bienstock และ Steven Schneider หนังมีกำหนดเข้าฉายต้นปี 2023

ไม่ชัดเจนเมื่อการถ่ายทำจะเริ่มขึ้นในโครงการ MGM ชนะการประมูลเพื่อสิทธิในภาพยนตร์ และจะเข้าฉายในปี 2018